ImpliZiet
praktijk voor integrale zorg

Wat is gezondheid? Wat betekent het ‘in balans of in harmonie te zijn’ ?

Een lichaam is gezond wanneer:
-er een evenwicht is tussen wat het lichaam ingaat en wat er uit komt
-het uit de juiste voeding (eten, drinken, frisse lucht en daglicht) volledig datgene op kan nemen wat het nodig heeft en de afvalstoffen weer gemakkelijk kan uitscheiden
-er sprake is van een regelmatig ritme ten aanzien van wel of niet eten&drinken, werken&rusten, van gebruiken&reinigen, inspanning&ontspanning
-het immuunsysteem niet belast is maar sterk en geordend zijn werk kan doen
-het bloed schoon is
-het hormoonsysteem ongestoord zijn werk kan doen

Een mens is gezond (zit lekker in z’n vel) wanneer:
-er aan de basisbehoeften voldaan wordt: voldoende te eten, te drinken en frisse lucht, een dak boven het hoofd (beschutting), warmte, kunnen slapen en (indien mogelijk) de bevrediging van seksuele behoeften
-de daarop volgende behoefte aan veiligheid: bescherming, wettelijk geregelde orde en de behoefte aan stabiliteit worden verwezenlijkt
-hij of zij vervolgens ook ergens ‘bij hoort’; een gezin, een familie, een relatie of vriendschappen heeft, kan werken.
-er daarna sprake is vanprestaties die gezien en beloond worden, voor iets of iemand (kunnen) zorgen, ergens verantwoordelijk voor zijn.
-hij of zij uiteindelijk toe kan komen aan persoonlijke groei en/of het vinden van een werkelijke, wezenlijke vervulling in het leven.

Een relatie is in balans wanneer:
-er een passend evenwicht is in het geven en nemen ten opzichte van zichzelf en elkaar
-ieder voor zich datgene krijgt wat nodig is om als mens optimaal te kunnen functioneren.
-ieder zich op tijd kan uitspreken ten aanzien van dat wat hij of zij niet langer nodig heeft, wenselijk acht, waar negatieve gevoelens over zijn of om onduidelijkheden te verhelderen
-er wederzijds voldoende kwalitatieve energie in de relatie gestoken wordt en dat ook als zodanig door beide partijen (h)erkend wordt
-er voldoende tijd is om (even) alleen te zijn; om te kunnen re-genereren en/of re-creëren
-je een eigen plek (ruimte) kunt hebben als dat wenselijk en/of mogelijk is
-de liefde ‘schoon’ is: oprecht en helder, zonder bijbedoelingen of (onuitgesproken) eisen, verwachtingen of verwijten
-de seksuele uitingen (als daar sprake van is) voldoen aan de wederzijdse behoefte(s)
 
contact