ImpliZiet
praktijk voor integrale zorg

Naamgeving:

Officieel wil het woord ‘impliciet’ zeggen: bedekt, omhuld. Het is er wel, maar je ziet het nog niet. Het is nog niet duidelijk, expliciet, geworden, dat wil zeggen: ontvouwd, onthuld.

Voor veel mensen geldt: ‘wat je niet ziet, bestaat niet’. Daardoor kunnen veel signalen (symptomen) zo gemakkelijk en zo lang genegeerd worden. Door samen met een cliënt te kijken naar wat zich toont, kan dat wat verborgen is, tevoorschijn komen. Dan kunnen de symptomen als een roep om aandacht herkend worden en de zorg ontvangen die ze nodig hebben.

Omdat het (in)zien zo’n belangrijke gegeven is, wordt ImpliZiet met een hoofdletter Z geschreven.

De herkenning en de affiniteit met het woord ‘impliciet’ zijn voor mij afkomstig uit de inzichten van de kwantumfysicus, David Bohm.

Vanuit de moderne wetenschap is het bewijs geleverd van wat in de oude, geestelijke stromingen al werd aangegeven: ‘alles in het universum is onlosmakelijk met elkaar verbonden’.

De kosmos is als een hologram; zoals elk deel van een hologram het beeld van het geheel bevat, zo omvat elk deel van de komos het geheel. We hoeven dus alleen maar heel goed naar een deel te kijken, er naar te luisteren, het echt toe te laten en het grote geheel kan zich ontvouwen, zichtbaar worden.

Doelstelling van ImpliZiet:


-Het begeleiden van mensen in hun zoektocht naar werkelijk herstel: beter worden op fysiek, emotioneel, mentaal èn zielsniveau. Zodanig dat de teruggevonden balans merkbaar is, positief doorwerkt in die mens en zichtbaar wordt in zijn/haar relatie(s), werk en leven.

-Het ondersteunen van mensen in hun pogingen om pijnlijke en/of traumatische ervaringen een plek te geven in hun leven.

- Mee te lopen met mensen die onzeker, onrustig, angstig, stressvol, bazig of ‘noem-maar-op’ zijn en die op zoek willen gaan naar aanvullende kwaliteiten in hen zelf, om te worden wie ze werkelijk, ten diepste zijn. 

Ik zelf (h)erken dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat bezielde en onbezielde materie onscheidbaar met elkaar verweven zijn. Vanuit die (h)erkenning is het werken met de mensen, die komen als cliënten, steeds ook weer een mogelijkheid om aan mijzelf  te werken.

Praktijk voor Integrale Zorg:

Integraal wil zeggen 'alles omvattend' - 'in z'n geheel'. Zoals ik hiervoor schreef staat voor mij niets op zichzelf. De mens is niet alleen een lijf of een ziel, is niet alleen denken maar ook voelen, is niet alleen een vrouw maar heeft ook mannelijke kwaliteiten of is niet alleen een man maar heeft ook vrouwelijke kwaliteiten. Ik benader de mens die bij mij komt dus in al zijn/haar facetten.

Daarnaast staat geen enkel mens op zichzelf, we zijn een deel van het geheel waar we deel van uitmaken: de mensheid. Van klein naar groot: in een relatie, familie, vriendenkring, werkverband, sportvereniging of welke andere club of verbinding dan ook. Ook daarin kan het leven van iedereen integraal bekeken worden.

Dat gaat ook op voor de gezondheidszorg. Geen enkele geneeswijze, therapie of aanpak staat opzichzelf of is 'zaligmakend'. Wat nu de 'alternatieve geneeswijze' genoemd wordt, was tot tweehonderd jaar geleden de gangbare manier van omgaan met lichamelijke ongemakken en problemen. Tegenwoordig hebben we een 'reguliere gezondheidszorg'. Maar ook daarin staat niets op zichzelf, we hebben alle kanten en invalshoeken nodig.

Alles wat je uitsluit, wat er niet mag zijn, gaat op je inwerken, gaat je beheersen.

Vandaar dat ik mijn praktijk zie als een praktijk voor integrale zorg:
* zowel in de mensen die komen, als het zoeken naar de verbinding(en) met de mensen om hen heen.
* zowel regulier als alternatief. Het ene  is niet beter dan het andere; de ene mens niet beter dan de andere - alleen maar anders. Alles is nodig, anders was het er niet.

 
contact