ImpliZiet
praktijk voor integrale zorg

Meer over Psychosynthese

Psychosynthese is langzaam en geleidelijk, via observatie en ervaring, opgebouwd door de Italiaanse arts en psychiater, Roberto Assagioli (1888-1974), leerling van Freud en collega van Jung.Psychosynthese
gaat uit van de eenheid (synthese): lichaam, ziel en geest.
-De mens is een ziel en heeft een persoonlijkheid. De persoonlijkheid is gekoppeld aan het lichaam en wordt mentaal gevoed door woorden.
-De ziel is de intermediair tussen ‘hemel en aarde’ en vindt in het aardse leven haar woning in het gevoels- en ervaringsleven van de mens. De ziel wordt gevoed door beelden.
-De geest haalt en brengt zijn voeding in de stilte van de innerlijke, geestelijke wereld van de mens.
Psychosynthese helpt om inzicht te krijgen in de samenhang van pijnlijk ervaringen (verleden) en de ontwikkelingen die daar het gevolg van zijn geweest. Psychosynthese helpt inzicht te krijgen in de eigen wensen en verlangens die verwezenlijkt willen worden (de toekomst), die gaan over ‘meer mens’ te willen zijn. Hoe beter we er in slagen om te worden wie we zijn, des te meer zullen we, als uniek individu, NU (heden) deel gaan uitmaken van het geheel (het eeuwige).Uitspraak van Assagioli:
From the eternal, out of the past, in the present, for the future.  

Ook zegt Assagioli:
‘We worden overheerst (beheerst) door alles waarmee we ons identificeren of
waaraan we ons hechten. We kunnen alles waarmee we ons dis-identificeren of waarvan we ons ont-hechten, zelf beheersen en besturen.’


Psychosynthese is een methode tot psychische ontwikkeling en zelfrealisatie voor mensen die weigeren de slaaf te blijven van hun eigen inwendige hersenschimmen of van uitwendige invloeden. Die weigeren zich passief te onderwerpen aan het spel van psychische krachten dat zich binnen hen voltrekt en die vastbesloten zijn meester te worden over hun eigen leven.’

Psychosynthese houdt zich zowel met de problemen van de mens bezig als met betekenis en doel in diens leven. In plaats van de aandacht (alleen maar) te richten op de zieke kanten van de mens richt psychosynthese de blik vooral ook op het streven van de mens naar heelheid, op de mogelijkheid tot groei, tot uitbreiding van het bewustzijn, op liefde en vreugde.

Psychosynthese gaat er van uit dat we heel kunnen worden, juist door ons gebroken-zijn, wat we moeten aanvaarden en waarmee we moeten leren te werken. Leren te komen tot een liefdevolle acceptatie van onszelf met alle fysieke, emotionele en mentale beperkingen die, in eerste instantie, zo kenmerkend voor ons zijn.

Psychosynthese is een manier om ons leven te begrijpen, om ons te helpen onszelf te leren kennen en te vertrouwen op onze eigen groei- en ontwikkelingsprocessen. Maar psychosynthese houdt zich niet uitsluitend bezig met het individu, want ieder van ons maakt ook deel uit van allerlei groepen mensen, zoals onze familie, vrienden, collega’s enz. We zijn ook lid van een maatschappij en van de mensheid die onze planeet bevolkt.


Meer weten over Psychosynthese?                
Zie: www.psychosynthese.nl

Boeken:

Roberto Assagioli -Psychosynthese -Over de wil -Transpersoonlijke ontwikkeling
Will Parfait -Wat is psychosynthese
Jean Hardy -Een psychologie met een ziel
James Hillman -De code van de ziel -Re-visioning psychology -Kinds of power
Rollo May -Liefde en wil -The discovery of being
Thomas Moore -Zorg voor de ziel -Zielsverwanten -Dark eros -The re-echantment of daily life -The soul of sex

 
contact