ImpliZiet
praktijk voor integrale zorg

Meer over de klachtenregeling en de privacy bepalingen

Elke LVNT-therapeut is op grond van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor de cliënten. Mocht u in mijn praktijk ergens een klacht over hebben, dan proberen we daar in eerste instantie samen uit te komen. Lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de LVNT: Liendertseweg 112-2, 3815 BJ Amersfoort. Telefoon: 033 - 472 60 03. Of via de mail:
De LVNT is collectief aangesloten bij de gespecialiseerde geschilleninstantie, de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Zie: www.scag.nl
Bovendien valt elke RBCZ geregistreerde therapeut onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Zie: www.RBCZ.nu

De Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van een patiënt/cliënt. Zo staat in deze wet dat patiënten/cliënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het inzagerecht van mensen in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van hen die dat niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden. In dat dossier worden opgenomen: de personalia, de klacht en de hulpvraag, de anamnese (medische achtergronden), eventuele geneesmiddelen die worden gebruikt en mogelijk eerder geprobeerde aanpakken. De cliënt en ook diens nabestaanden, hebben te allen tijde recht op inzage van het dossier. Deze gegevens worden, volgens de AVG-richtlijnen (Algemene Verordening Gegevens-bescherming) beveiligd tegen ongeautoriseerde inzage doordat ik ze bij mij thuis bewaar in een afgesloten kast. Alleen de dossiers die ik tijdens de behandeling nodig heb, neem ik mee naar mijn behandelkamer. De dossiers hebben een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar. Tegen die tijd hebben mijn erven de noodzakelijke instructies hoe de dossiers vernietigd moeten worden.

 
contact