ImpliZiet
praktijk voor integrale zorg

Meer over Begeleiding bij ziekte
 
De basis: het lichaam
Het is helpend om het lichaam te zien als een samenspel van delen. Het grote geheel is samengesteld uit verschillende organen en orgaansystemen; van grote naar steeds kleinere functie eenheden, tot op het kleinste niveau: de cel. Maar ook de cel is weer een samenspel van (onder)delen. Hoe beter de samenwerking van alle onderdelen is, hoe gezonder het totale systeem kan functioneren.
 


Daarbij is ons afweersysteem van onschatbare waarde; het beschermt en verdedigt ons tegen ‘indringers’ (bacteriën, virussen, schimmels) die via het stofwisselingsproces ons lichaam binnen komen. Tevens herstelt het schade die door alle processen in ons lichaam (op kleiner niveau) ook ontstaat.
Het afweersysteem is daarin als een leger: het beschermt, verdedigt en is (extra) inzetbaar in tijden van nood. Tegelijkertijd is een leger zo groot (of zo klein) als het is. Zodra er meer gevraagd wordt dan er ‘manschappen’ zijn, zal ook een leger keuzes moeten maken: waar kunnen we wel te hulp schieten en waar niet. Waar de overmacht te groot is, kan ook een leger het onderspit delven. Daarom is het zo belangrijk om goed voor dat leger, voor ons afweersysteem, te zorgen.
 
De emotionele laag
Gevoelens en emoties horen bij mensen, maken ons menselijk. Toch zijn er best wel verschillen tussen mensen: de ene mens kent veel gevoelens of emoties, een ander minder of geeft er minder aan toe. Met sommige gevoelens gaan we makkelijker om (bijvoorbeeld plezier, vreugde) dan met andere (verdriet, angst). Daarnaast heeft iedereen te maken met gegevens over: hoe je bent opgevoed, in wat voor omgeving je bent opgegroeid, hoe men daar aankeek tegen emoties, hoe daar wel of niet mee om werd gegaan. De ervaringen daarover uit je jeugd, de voorbeelden die je had, kunnen je vaak intens bezig houden.
Gevoelens en emoties hebben bovendien hele aparte eigenschappen: zij kunnen bijvoorbeeld onze lichaamshoudingen beïnvloeden (acteurs maken daar dankbaar gebruik van). Voel je maar eens down, dan zak je vanzelf in elkaar, je hoofd gaat hangen net als je mondhoeken enz. Voel jij je blij, dan gebeurt het tegenovergestelde: hup gaat je hoofd omhoog en lachen je mondhoeken.
 


Daarnaast beïnvloeden gevoelen en emoties onze gedachten! Heb je last van sombere gevoelens dan moet je als het ware ‘van zelf’ denken aan allerlei sombere dingen die je heb meegemaakt. Dan worden alle andere gedachten ook somber. Het is gewoon besmettelijk.
 
De mentale laag
Wij mensen kunnen denken, we weten niet anders. De een is er wat beter in dan de ander, maar denken doen we allemaal. Al hebben we niet allemaal onze gedachten in de hand. Soms gaan gedachten met ons ‘aan de haal’, zijn zij ons de baas. Kunnen we niet stoppen met denken. We kunnen zelfs ziek worden van wat we allemaal denken; er overspannen van raken. Dan is het belangrijk om te leren dat we onszelf los kunnen maken wat het denken. Op die manier kan er rust ontstaan; belangrijke rust in je hoofd waardoor je kunt ontspannen, wat wezenlijk belangrijk is voor je gezondheid.
 


Alles waardoor spanning ontstaat, zet het lichaam in de ‘vlucht of vecht stand’. Soms is het nodig om ergens voor te vechten of om ergens voor weg te vluchten, maar vaak merken we het al niet eens meer dat er zich iets dergelijks in ons afspeelt. We voelen dan wel spanning, maar reageren er niet eens meer op. In feite blijft ons lichaam, dat wil zeggen het sympathische deel van ons zenuwstelsel, dan in die staat van paraatheid hangen. Dat vreet energie, met name adrenaline, dat op zich weer andere lichaamsstoffen activeert die voor de spieren nodig zijn (om weg te kunnen rennen of om er op los te slaan).
Soms zijn er situaties die zo eng, bedreigend of bedroevend zijn dat we die niet eens meer toe kunnen laten. Dan ‘bevriezen’ we als het ware; alsof we ter plekke al zijn gestorven van ellende. In zo’n situatie blijft dat gebeuren in het lichaam ‘rond zingen’ en kan het lichaam niet meer tot ontspanning komen.
 
Uit al deze voorbeelden blijkt hoe ons lichaam een waar slagveld kan zijn of worden van alle lichamelijke, gevoelsmatige en mentale gewaarwordingen. Zodra we daar echter paal en perk aan kunnen stellen, zodra we al die gewaarwordingen kunnen leren te ‘sturen’ (te richten en/of te begeleiden) kan er rust in het lijf komen. Een veel gezondere situatie dus.
 
Op zielsniveau
In plaats van ziel kun je ook zeggen: ‘je diepste zelf’ – dat wat je ten diepste voelt, weet, wilt, naar verlangt enz. Dat wat verder gaat dan ‘gewoon’ voelen of weten; je diepste drijfveren. Wanneer je als mens alleen maar luistert naar de mensen om je heen, alleen maar doet wat de omgeving van je verlangt (je ouders, partner, kind(eren), familie, baas, collega’s, vrienden enz) en je vergeet te luisteren naar je eigen ‘ingeving(en)’ dan ontstaan er problemen op psychisch niveau; in het gebied van de ziel. Dan besef je dat je even de weg (jouw weg) kwijt bent. Vaak merk je dat pas wanneer er een behoorlijke crisis in je leven plaats vindt: je iemand verliest, je ernstig ziek wordt of er andere traumatische gebeurtenissen plaatsvinden. Allemaal aanwijzingen om opnieuw je weg te gaan zoeken, om je eigen leven weer op te pakken. Kortom: te her-stellen.
Dan is het handig om met iemand anders samen alles eens rustig te ontwarren, alles geestelijk en lichamelijk eens op te ruimen, op z’n plaats te zetten, om onderscheid te kunnen maken. Grote schoonmaak te houden waardoor je  kunt (onder)zoeken wat voor jou belangrijk is/was; want die dingen worden dan vanzelf weer zichtbaar, komen weer tevoorschijn. Dat is een heel proces, een lange reis, maar wel heel her-stellend, heel genezend.
 Boeken:
 
Bruce Lipton -  De biologie van de overtuiging
Thomas Moore - Zorg voor de ziel bij ziekte
Candace B Pert - Je go(e)d voelen
Donald M. Epstein - Genezing Mythe of Magie

 
contact