>
ImpliZiet
praktijk voor integrale zorg

Begeleiding bij ziekte
 
Ziekte wil eigenlijk zeggen: disbalans. Een disbalans die zich op verschillende gebieden kan uiten namelijk: lichamelijk / emotioneel / mentaal / zelfs tot in de ziel.
 
Samen bekijken we uitgebreid je voedingspatroon en je manier van leven. Daarna kijken we in welke organen of orgaan systemen de ziekte zich uit.
Wat heb je al geprobeerd? Zijn er verdere mogelijkheden, zowel regulier als alternatief. Wat heb jij nodig?
 
Ten aanzien van het emotionele gebied leggen we de emoties en de gevoelens eens naast de lichamelijke klachten, hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat is er zoal gebeurd in je leven? Hoe voel/denk je daar zelf over? Wat kan daarin duidelijk worden? Ook hierin weer: wat heb jij nodig?
 
Bij het mentale stuk gaan we je manier van denken bekijken. Welke rol speelt 'denken' in je leven? Hoe denk je over je lijf, over je gevoelens? Ook hier is het weer belangrijk om te kijken naar verbindingen. Alle lagen beïnvloeden elkaar.
 

 
Op zielsniveau gaat het er om ‘in gesprek te gaan met jezelf', om op zoek te gaan naar je diepste drijfveren en verlangens, hoe ben je daar mee omgegaan? Wat mocht er wel/niet zijn? Hoe is de balans op dat gebied? Tevens hebben alle lichaamsdelen en organen ook nog een diepere, geestelijke symboliek. Hoe spreekt die in jouw leven? Als je daar samen mee aan het werk gaat, kan dat je veel duidelijk maken.
 
Helaas is niet alles te genezen, maar je kunt wel leren er anders mee om te gaan. Op jouw manier dan wel.
 
Tarief:
afspraak van een uur € 60,=
 
Het tarief is bij mij bespreekbaar, omdat ik vind dat ieder mens de hulp moet krijgen die hij/zij nodig heeft. Andere betalingsafspraken zijn dus ook mogelijk.
 
 
Meer over begeleiding bij ziekte


 
contact


Webdesign: Beau