>
ImpliZiet
praktijk voor integrale zorg

Psychosynthese
is een bijzondere begeleidingsvorm waarin samen met de hulpvrager in gesprekken gekeken wordt naar de klacht of situaties zoals die speelt of spelen. Door deze anders te bekijken of op een meer symbolisch wijze te duiden, ontstaat er een andere kijk op de zaken wat helpt om het leven en zichzelf weer als zinvol te gaan ervaren of om dat alsnog zinvol te maken.
 
Reflexzone massage
heeft als doel het herstel van het natuurlijk evenwicht in de mens. Blokkades en verstoringen in het lichaam worden via de reflexzones opgespoord en behandeld. Dit heeft een ontspannend, verzachtend of stimulerend effect, afhankelijk van de behandeling die is ingezet. Een professionele voetmassage voorafgegaan door een lekker voetbad is, na een periode van (extreme) drukte weldadig en revitaliserend. Het is de methode om bij te tanken.
 
Begeleiding bij ziekte
zoekt samen met de cliënt naar de samenloop van omstandigheden, geestelijk en lichamelijk, die tot ziekte hebben kunnen leiden. Met elkaar kijken we wat er op fysiek en psychisch niveau verder aan herstel mogelijk is. Uiteraard aanvullend op en samenwerkend met de reeds ingezette reguliere behandelingen.
  
Praktijkadres
Verzorgingshuis De Schutse
Comeniusstraat 20 / kamer 201
1065 BH  Amsterdam
Voor afspraken: 06-15.14.22.22 
 
Ik ben lid van de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten), CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) geaccrediteerd en als therapeut bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) geregistreerd.
Ik ben in het bezit van de verplichte AGB-codes (Algemeen Gegevens Beheer)

Meer over de klachtenregeling en de privacy bepalingen kunt u vinden bij de Achtergrond-informatie.

caduceus

 
contact


Webdesign: Beau